SK CZ HU DE

Fakta o výkonu

Existují pouze dvě ratingové metody důležité pro Vás jako spotřebitele

  1. Výkon - dosažený během testování EPA (certifikační agentura USA / Kanada). Testování, které uskutečňuje EPA je velmi složité a nákladné za použití velkého množství dřeva, které při zkouškách v peci vyhoří. Jedná se o standardní postupy testování všech produktů od výrobců. Tyto testy však nejsou modelem pro spotřebitele přímo do podmínek domácnosti, v níž kamna budou v budoucnu použity.
  2. Druhý způsob je to co Blaze King označuje jako metodu použití "reálného světa" v reálných podmínkách. Tento výkon je dosažen při testování za podmínek jako v běžné domácnosti, tj za použití suchého smrkového dřeva jehličnanů. Metoda reálného světa prezentuje takový výkon, který průměrný spotřebitel může očekávat že dosáhne při nepatrných změnách geografické polohy, druhu dřeva, nadmořské výšky a množství paliva použitého pro hoření. Je možné dosáhnout i vyšší výkon. Pokud budete při kamnech a budete často přikládat dřevo dokáže ohniště hořet za optimálních podmínek v režimu vysokého výkonu u Princess až 25,75kW a King více než 26,4kW. Avšak maximální výkon je možné dosahovat pouze v určitých intervalech hoření krátkodobě, ne nepřetržitě!

Blaze King nechce spotřebitele uvádět v omyl proto zveřejňuje všechny reálné fakta.

Přihlášení